Tíhová síla a tíha tělesa

Zatímco tíhová síla vzniká působením tíhového pole Země na těleso, tíha tělesa vyjadřuje působení tělesa umístěného v TPZ na jiná tělesa. Tíha tělesa se projevuje jako tlaková síla, kterou působí těleso na podložku, nebo jako tahová síla napínající závěs. Tíhová síla a tíha se liší také polohou svých působišť. Působiště tíhové síly Fg klademe do těžiště tělesa, působiště tíhy G leží ve stykové ploše tělesa s podložkou nebo v bodě závěsu. Na daném místě zemského povrchu má však tíha tělesa v klidu stejný směr i velikost jako tíhová síla.
Tíhová síla a tíha tělesa jsou tedy fyzikálně různé veličiny, které však mají obě svůj původ v TPZ

                                            

Stav tíže:
    Těleso je ve stavu tíže, projevuje-li se účinek tíhy na jiná tělesa.
    Vymizí-li tento účinek, mluvíme o beztížném stavu


zpět